DISCLAIMER

De informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Aan de informatie op deze site kunnen echter geen rechten worden ontleend. Gemeco Fijnmetaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site.